Nutella® Program weryfikacji "Nasza jakość"

Nutella spread

Specjalistyczna wiedza w SGS

SGS jest wiodącą na świecie firmą, która zajmuje się kontrolą, weryfikacją, testowaniem i certyfikacją. Została założona w 1878 roku z siedzibą w Szwajcarii. Jako niezależny dostawca usług, SGS posiada globalną sieć laboratoriów badawczych, jest ekspertem z ogromnym doświadczeniem w badaniach produktów na całym świecie.

Program weryfikacji "Nasza jakość"

SGS w ramach programu weryfikacji FERRERO, sprawdza, czy NUTELLA® i jej składniki, spełniają określone normy jakości.

Normy jakości są niezależnie weryfikowane przez SGS zgodnie z kryteriami określonymi przez NUTELLA® w ramach swojego dobrowolnego programu. Program łączy audyty, analizy laboratoryjne i monitorowanie produktu na rynku.

Program weryfikacji opiera się na 4 filarach:

  1. STANDARDY JAKOŚCI

Zdefiniowanie dokumentów referencyjnych odnośnie norm jakości, w oparciu o które realizowany jest program weryfikacji. Bazując na tych Standardach Jakości, firma SGS opracowała do wdrożenia Standardową Procedurę Operacyjną.

  2. AUDYTY

Ocena lub weryfikacja prowadzona przez audytorów SGS, w celu potwierdzenia, że FERRERO wdraża wszystkie niezbędne kroki, by zapewnić spełnienie zgodności z normami jakości określonymi w programie weryfikacji. Audyty obejmują dwa etapy:

Siedziba: coroczny audyt w celu weryfikacji kryteriów wyboru i nadzoru dostawców oraz zagwarantowania zgodności z normami jakości określonymi przez NUTELLA® Program Weryfikacji "Nasza jakość"

Zakłady produkcyjne: coroczne audyty zapowiedziane i niezapowiedziane we wszystkich zakładach produkcyjnych na całym świecie, w których NUTELLA® jest produkowana. Podczas tych audytów firma SGS sprawdza, czy plan kontroli określony przez FERRERO dla każdego etapu produkcji – od przychodzących surowców do produktu gotowego – jest spełniony

  3. BADANIA

Badania przeprowadzane w niezależnych laboratoriach weryfikują zgodność z określonymi normami jakości. Analizy te są przeprowadzane na surowcach i produktach gotowych, z których pobrano próbki w każdym zakładzie produkującym NUTELLA®.

  4. MONITOROWANIE RYNKU

Okazjonalne i wyrywkowe pobieranie próbek produktów z punktu sprzedaży w celu przeprowadzenia badań i weryfikacji etykiet.

Weryfikacja Standardów Jakości

Aby zapewnić jakość kremu NUTELLA® i jego składników, eksperci SGS sprawdzają wyspecyfikowane cechy jakościowe produktu.

 

×

NUTELLA® jest zastrzeżonym znakiem towarowym FERRERO.